Furnizorul tau de caldura

Site dedicat obtinerii de informatii pentru centrale termice, montaj centrale termice Bucuresti, montaj centrale termice Pitesti,
centrale de apartament Bucuresti, centrale de apartament Pitesti

Beneficiaza de reducere de 6000 RON la sistemele de incalzire furnizate de Instal Construct prin programul Casa Verde
Instal construct te invata cum sa te debransezi de la reteaua comuna de termoficare

Magazin on-line

Cerere de debransare de la reteaua de termoficareCatre,
Asociatia de Proprietari

Subsemnatul ..................................................................................., domiciliat in ............................................................... sector.........str....................nr.........bl........ sc......., et......., ap......, judetul............................ posesor a CI/BI seria ............... nr ................. eliberat de .......................... la data de ............................. prin prezenta solicit debransarea de la sistemul de incalzire centralizat.

 

Principalele motive ale acestei solicitari sunt:

- plata unor costuri nejustificate la servicii neonorate (deficiente in fumizarea apei calde menajere si a asigurarii conditiilor de microclimat corespunzator);

- obtinerea unei "independente" in gestionarea incalzirii apartamentului;

 

Solicit eliberarea acordului de debransare in termenul legal prevazut.

Data

Nume si prenume

Semnatura     

 

Continua