Furnizorul tau de caldura

Site dedicat obtinerii de informatii pentru centrale termice, montaj centrale termice Bucuresti, montaj centrale termice Pitesti,
centrale de apartament Bucuresti, centrale de apartament Pitesti

Beneficiaza de reducere de 6000 RON la sistemele de incalzire furnizate de Instal Construct prin programul Casa Verde
Instal construct te invata cum sa te debransezi de la reteaua comuna de termoficare

Magazin on-line

Programul Casa Verde 2011

Programul Casa Verde a fost lansat la jumatatea lunii aprilie 2011

Programul Casa Verde Modernizati-va locuinta si înlocuiti vechiul sistem de încalzire a casei, cu bani din Fondul de Mediu folosind energia regenerabila, care îmbunatateste calitatea aerului, a apei si a solului. Astfel, pentru instalarea panourilor solare, Fondul de Mediu acorda pâna la 6.000 de lei/beneficiar, iar pentru pompele de caldura, pâna la 8.000 de lei.

Daca optati pentru instalatiile de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa sau orice alt fel de reziduuri si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, primiti de la Fondul de Mediu 6.000 de lei.
„La o casa cu suprafata utila de 150 mp, în care locuiesc patru persoane, instalatia pentru apa calda costa în medie 10.000 de lei, asa încât în sarcina beneficiarului mai ramân doar 4.000 de lei. Într-o luna lucrarea este gata, iar toata vara ai apa calda gratis“, spune Gheorghe Popescu, presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM).

Beneficiarii îsi pot alege singuri firma care sa execute lucrarile, neexistând firme agreate de AFM. Popescu mai spune ca, desi pompele de caldura sunt mai eficiente, 90% din solicitari sunt pentru panouri solare, din cauza costurilor. Pâna acum, cele mai multe cereri de finantare s-au primit din judetele Bihor, Harghita si Covasna.

Apartamentele de bloc ies din discutie.

„Ca noutate, în acest an acceptam în program si casele duplex. Evitam sa acordam finantare nerambursabila pentru apartamentele din blocuri, unde sunt spatii comune si unde am constatat ca, în timp, apar numeroase litigii“, explica presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu.

Pentru a putea obtine finantare nerambursabila, trebuie sa aveti domiciliul pe teritoriul României, sa fiti proprietar sau coproprietar al imobilului unde se implementeaza proiectul, iar cladirea respectiva sa nu faca obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecatoresti sau al vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun ori unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica. O alta conditie este de a nu avea restante la bugetul local sau la cel de stat.

Se considera cheltuieli eligibile cele legate de achizitionarea de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv instalatii pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila, cheltuielile cu montajul si punerea în functiune a sistemului, cu efectuarea, verificarea probelor si încercarilor, inclusiv TVA aferenta. Toate aceste cheltuieli se pot face dupa semnarea contractului de finantare.

Proiectul nu poate dura peste 12 luni

Top

Solicitantul va trebui sa depuna urmatoarele documente:

Pasi Casa Verde

  • cerere de finantare nerambursabila;
  • declaratie pe propria raspundere privind situatia imobilului si inexistenta unei alte finantari pentru aceeasi lucrare;
  • copie de pe actul de identitate;
  • extras de carte funciara care sa ateste dreptul de (co)proprietate al solicitantului asupra imobilului în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizatie de construire emisa pe numele solicitantului, în copie legalizata, în cazul imobilelor aflate în constructie, ambele valabile la data depunerii;
  • certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora îsi are domiciliul solicitantul;
  • adeverinta privind crearea unui cont bancar (pentru decontare), emisa de o banca comerciala, în original;
  • un plic pe care vor fi mentionate numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului („Programul privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire“) si sesiunea de depunere.

Descarca Cererea de finantare nerambursabila
Descarca Declaratia pe proprie raspundere
Descarca Etapele necesare aplicarii la programul Casa Verde

Top

Continua